Współuzależnienie od alkoholu

Niestety mając do czynienia z osobą uzależnioną od alkoholu, szczególnie kiedy problem dotyczy osoby bliskiej wiążę się z ryzykiem popadnięcia we współuzależnienie. Należy więc brać pod uwagę ten problem, bo jest on bardzo trudny do wyeliminowania. Jeśli poprzez alkoholizm bliskiego członka rodziny, problem współuzależnienia już występuje, to konieczna będzie terapia.

Jak objawia się współuzależnienie

Jeśli chodzi o ten powszechny problem, to współuzależnienie od alkoholu nie musi objawiać się wcale piciem z osobą uzależnioną. Generalnie osoby, które akceptują alkoholizm w rodzinie też są uzależnione, a raczej współuzależnione. W każdej rodzinie, w której występuje alkoholizm danego członka rodziny, powinno być nie o tyle piętnowane, co postawienie wymagań co do leczenia. Musimy pamiętać, że jeśli osoba bliska cierpi na alkoholizm, to zatruwa tym samym życie całej rodziny, nie tylko swoje.

Jak zapobiec współuzależnieniu

Przede wszystkim należy bezwzględnie edukować się, co do tematu jakim jest alkoholizm. Nie należy zamiatać problemu pod dywan i udawać, że w rodzinie tego problemu nie ma. Bardzo wiele osób udaje, że nie zauważa nadmiernego picia ze wstydu lub też innych powodów. Nie chcą dostrzegać problemu, co powoduje nasilenie alkoholizmu. Osoba chora ma wiedzieć, że jest chora i w rodzinie wymaga się od niego leczenia.

Sprawdź: Leczenie alkoholizmu - Terapie "Tu i Teraz"

Terapia dla całej rodziny

Jeśli chodzi o alkoholizm jednego członka rodziny, to terapia jest potrzebna nie tylko jemu, ale także i innym członkom przebywającym na co dzień z daną osobą. Nie można pozwolić na to, żeby alkohol niszczył wszystkich i całe życie zaczęło się wokół niego kręcić. Wiele rodzin poprzez uzależnienie jednej osoby nie mogą funkcjonować normalnie, bo właściwie wszystkie sytuacje są uzależnione od stanu trzeźwości danej osoby chorej. Na terapii uczymy się nie tylko tego jak postępować z osobą chorą, ale także tego jak zadbać o siebie, aby najmniej ucierpiała psychika osoby, która na co dzień musi obcować z osobą pijącą nadmiernie alkohol. Jest to bardzo pomocne i bardzo często na nowo scala całą rodzinę, która niekiedy przez alkohol jest na granicy rozpadu.