Współuzależnienie od alkoholu

Niestety mając do czynienia z osobą uzależnioną od alkoholu, szczególnie kiedy problem dotyczy osoby bliskiej wiążę się z ryzykiem popadnięcia we współuzależnienie. Należy więc brać pod uwagę ten problem, bo jest on bardzo trudny do wyeliminowania. Jeśli poprzez alkoholizm bliskiego członka rodziny, problem współuzależnienia już Czytaj dalej…

Choroby psychiczne, a alkoholizm

Nadużywanie alkoholu odbija się nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale też psychicznym. Wiele osób, które cierpią na alkoholizm, musi w bliższej lub dalszej przyszłości stawić czoła chorobom psychicznym różnego rodzaju. Zaburzenia psychiczne alkoholików Alkoholicy są specyficzną grupą osób, które cierpią na różne zaburzenia psychiczne. Bardzo Czytaj dalej…