Współuzależnienie od alkoholu

Niestety mając do czynienia z osobą uzależnioną od alkoholu, szczególnie kiedy problem dotyczy osoby bliskiej wiążę się z ryzykiem popadnięcia we współuzależnienie. Należy więc brać pod uwagę ten problem, bo jest on bardzo trudny do wyeliminowania. Jeśli poprzez alkoholizm bliskiego członka rodziny, problem współuzależnienia już Czytaj dalej…